Έργο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Παλιάς Αλοννήσου»

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Παλιάς Αλοννήσου

Προϋπολογισμός: 631.500,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 14.08.2014

Χρόνος Αποπεράτωσης: 2016

Ο χώρος στάθμευσης διαμορφώθηκε σε ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου Αλοννήσου έκτασης 4.006τ.μ. και περιέλαβε τη δημιουργία 86 θέσεων στάθμευσης. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιέλαβαν γενικές εκσκαφές και απομάκρυνση των φυτικών γαιών, κατασκευή τοιχίων για τη διαμόρφωση 3 επιπέδων στάθμευσης, επίχωση και διάστρωση με ορυκτό υλικό (τραγάνα) και θραυστό υλικό 3Α, τσιμεντόστρωση με απολισμένο σκυρόδεμα, επένδυση των τοιχίων με λίθους, οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις) και εγκατάσταση υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών.

Η Οριστική Μελέτη για το έργο, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013», στο οποίο είχε ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου το 2012, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Απαιτήθηκε μόνο η Παροχή Υποστήριξης για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το έργο, η οποία ανατέθηκε σε ιδιώτη μελετητή με κόστος 2.320,00 €.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.