Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού (Αφαλάτωση)

Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού (Αφαλάτωση)

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η επεξεργασία θαλασσινού νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης και αφορούσε στην παροχή προσδιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου αφαλατωμένου νερού (τουλάχιστον 500κ.μ. ανά ημέρα και 122.500κ.μ. ανά έτος), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της Αλοννήσου.

Έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου»

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου

Το πολύπαθο έργο της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου Τύπου Τ11Α έχει μακρά ιστορία. Το 2002, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με προϋπολογισμό 1.649.800,00 € και χρηματοδότηση από το Ε.Π.Τ.Α.– Πρόγραμμα Αθλητικών Υποδομών «Ελλάδα 2004».

Έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζώρτζη Γιαλό»

Τζώρτζη-Γιαλό-Αλόννησο

Το έργο αφορούσε τη βελτίωση και επισκευή τμημάτων του προϋπάρχοντος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μήκους 1.450μ., με τα 437μ. να αφορούν την πλήρη ανακατασκευή της οδού, ενώ τα υπόλοιπα 1.022μ. να αφορούν την τοποθέτηση νέου τάπητα στην προϋπάρχουσα, κακής ποιότητας, άσφαλτο. Στο έργο συμπεριλαμβανόταν και η τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης.

Έργο «Ασφαλτόστρωση οδού από Προφ. Ηλία προς Γιάλια»

Ασφαλτόστρωση οδού από Προφ. Ηλία προς Γιάλια

Το έργο αφορούσε τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του προϋπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 1.290μ. με ταυτόχρονη βελτίωση των μηκοτομικών κλίσεων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης.

Έργο «Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές»

Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές

Το έργο περιέλαβε την ανάπλαση και βελτίωση του προϋπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου και παράλληλα τη δημιουργία υποδομών στίβου για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων.

Έργο «Συμπλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου όρμου Βότση»

Συμπλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου όρμου Βότση

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιέλαβε τη συμπλήρωση των εξωτερικών έργων προστασίας του λιμένα, δηλαδή τη βελτίωση και επέκταση του νότιου και του βόρειου μόλου κατά 30μ. και 54μ. αντίστοιχα, μειώνοντας την είσοδο του λιμένα στα 30μ. (από τα 110μ. που ήταν η προϋπάρχουσα) ώστε να μην επιτρέπεται η διείσδυση των κυματισμών από νότιες διευθύνσεις.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΜΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΩΣ ΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΜΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΩΣ ΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Οκτώ λόγους να ανακαλύψει κανείς την Αλόννησο, «τον (υποβρύχιο) παράδεισο της Ελλάδας» εξιστορεί ο ταξιδιωτικός οργανισμός REIS & CO έπειτα από την επιτυχημένη παρουσίαση του Δήμου που οργανώθηκε στο Άμστερνταμ στα μέσα Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών και τη στήριξη της εταιρίας Τουριστικού Consulting REMAKE.