ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 32 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 20 ΕΡΓΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ!

Alonissos

Στον δρόμο της ανάπτυξης έχει εισέλθει δυναμικά η Αλόννησος μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αλοννήσου με επικεφαλής τον επί εννιαετία Δήμαρχο κ. Πέτρο Βαφίνη. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων […]

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικός καθαρισμός

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικός καθαρισμός. Έργο που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση προϋπολογισμού ύψους 12.500.000 ευρώ.

Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου

Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές

Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου (χώροι υγιεινής,  αποδυτήρια αποθήκες, κλπ). Προϋπολογισμός 303.552 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Εργα ύδρευσης δίκτυου Αλοννήσου

Εργα ύδρευσης δίκτυου Αλοννήσου

Εργα ύδρευσης δίκτυου Αλοννήσου – Εσωτερικά Δίκτυα στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Προυπολογισμός 3.300.000 ευρώ.  Το έργο αφορά στην αντικάτασταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Πατητήρι – Νέος Οικισμός – Βότση – Χώρα Αλοννήσου. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το […]

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή  του Δάσους  του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 44.100 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader.

Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή κινητών συσκευών

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής κινητών συσκευών για την προβολή των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών τουριστικών πόρων της περιοχής του Δήμου. Προϋπολογισμός 54.950 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader.