Έργα - Μελέτες

Μελέτες για το έργο ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
1. Επικαιροποίηση Μελέτης Ύδρευσης
2. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων
3. Ανασύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
4. Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
5. Τροποποίηση Τευχών Δημοπράτησης για το Σύστημα SCADA (σύμβαση ως «προμήθεια»)

Μελέτες για τα ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΒΟΤΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
1. Διερεύνηση χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αλοννήσου

Μελέτες για το έργο ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
1. Γεωλογική έρευνα – μελέτη απωλειών νερού στη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου
2. Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη απωλειών νερού στη λιμνοδεξαμενή Αλοννήσου

Μελέτες για το έργο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ
1. Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων
2. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
3. Μελέτη Σκοπιμότητας
4. Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης
5. Μελέτη Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ»
6. Εργασίες Σεισμικής – Γεωφυσικής Χαρτογράφησης για τη δημιουργία λιμενικού έργου στον όρμο Βότση

Μελέτες για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΡΟΣ ΓΙΑΛΙΑ
1. Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη

Μελέτες για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΙΑΛΟ
1. Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη

Μελέτες που απαιτήθηκαν για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοτικού Σφαγείου
2. Οικονομοτεχνική Μελέτη Λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου
3. Μελέτη για την αδειοδότηση κλιβάνου αποτέφρωσης και τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων δημοτικού σφαγείου Αλοννήσου
4. Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων δημοτικού σφαγείου

Μελέτες για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ
1. Προμελέτη για την κατασκευή λιμένα στον όρμο Σπαρτίνες
2. Εργασίες υποθαλάσσιου γεωερευνητικού προγράμματος με την εφαρμογή μετρήσεων sub bottom profiler σε θέση κατασκευή λιμενικού έργου
3. Ακτομηχανική Μελέτη λιμενικών έργων
4. Τοπογραφική Μελέτη προσδιορισμού αιγιαλού – παραλίας στη θέση Σπαρτίνες
5. Ολοκληρωμένη Γεωλογική Μελέτη για την κατασκευή λιμένα
6. Γεωερευνητικές εργασίες για την κατασκευή λιμένα
7. Περιβαλλοντική Μελέτη – Προέγκριση – Χωροθέτηση λιμένος
8. Μελέτη Σκοπιμότητας για την κατασκευή λιμένα
9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διάνοιξης οδού προς Σπαρτίνες
10. Μελέτη οδοποιίας προς όρμο Σπαρτίνες
11. Τοπογραφική Μελέτη σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων πράξεων αναλογισμού τακτοποίηση και προσκύρωσης για τη δημιουργία λιμανιού και συνοδών έργων στον όρμο Σπαρτίνες
12. Μελέτη προσομοίωσης της κυματικής διείσδυσης για την κατασκευή λιμένα
13. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την κατασκευή λιμένα 14. Οριστική Μελέτη λιμενικών έργων για την κατασκευή λιμένα

Μελέτες για τις νομιμοποιήσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων στους όρμους Γέρακας, Καλαμάκια και Ρουσούμ Γιαλός
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενα λιμενικών έργα στον αιγιαλό στο αλιευτικό καταφύγιο Γέρακα Αλοννήσου»
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενα λιμενικών έργα στον αιγιαλό στο αλιευτικό καταφύγιο Καλαμάκια Αλοννήσου»
3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενα λιμενικών έργα στον αιγιαλό στο αλιευτικό καταφύγιο Ρουσούμ Γιαλό Αλοννήσου»
4. Μελέτη Ανάπλασης παραθαλάσσιου μετώπου στα Καλαμάκια Αλοννήσου
5. Μελέτη Ανάπλασης παραθαλάσσιου μετώπου Ρουσούμ Γιαλού

Μελέτες για τον προσδιορισμό ή επαναχάραξη γραμμών αιγιαλού και παραλίας
1. Μελέτη επαναπροσδιορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στα Καλαμάκια
2. Μελέτη επαναπροσδιορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στη Στενή Βάλα (Α’ και Β’ Φάση)
3. Τοπογραφική μελέτη επαναπροσδιορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στο αλιευτικό καταφύγιο Βότση
4. Τοπογραφική μελέτη επαναπροσδιορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στον όρμο Ρουσούμ Γιαλός

Μελέτες για το έργο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΟΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ
1. Γεωτεχνική Μελέτη στη θέση Αθέρας

Μελέτες για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΟΤΣΗ
1. Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση
2. Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση
3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση
4. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση
5. Υδραυλική Μελέτη για την ανάπλαση παραδοσιακού καλντεριμιού στον οικισμό Βότση

Μελέτες για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΛΠ)
1. Αρχιτεκτονική Μελέτη για την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων στο χώρο του γηπέδου (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, αποθήκες κλπ) και έκδοση Άδειας Δόμησης
2. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο

Μελέτες για ΕΡΓΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
1. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμών (Διαμορφώσεις, σήμανσης, χώροι στάθμευσης κλπ)
2. Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου σχολικού συγκροτήματος – δημαρχείου και ανάπλαση
3. Μελέτη αποκατάστασης και διαπλάτυνσης οδού προς Γέρακα
4. Μελέτη διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης οδού προς Μουρτερό
5. Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού από διασταύρωση Γέρακας προς Ισιώματα – Στενή Βάλα
6. Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού Παγγύρι προς Αγάλλου Λάκα
7. Οριστική συγκοινωνιακή μελέτη για την ασφαλτόστρωση οδού προς Βρυσίτσα

Μελέτη για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
1. Εκπόνηση Master Plan για τη δημιουργία αεροδρομίου

Μελέτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση των μονοπατιών
1. Μελέτη για την Ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού της Αλοννήσου

Μελέτη για ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
1. Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και βυθομετρίας του αλιευτικού καταφυγίου όρμου Γέρακα