Έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου»

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου

Προϋπολογισμός: 2.647.853,12 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 117 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία Ένταξης: 27.10.2009

Χρόνος Αποπεράτωσης:  Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Το πολύπαθο έργο της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλοννήσου Τύπου Τ11Α έχει μακρά ιστορία. Το 2002, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με προϋπολογισμό 1.649.800,00 € και χρηματοδότηση από το Ε.Π.Τ.Α.– Πρόγραμμα Αθλητικών Υποδομών «Ελλάδα 2004». Η Άδεια Δημοπράτησης δόθηκε το 2003 και ο πρώτος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2004, οπότε και υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση. Την ίδια χρονιά, στις 15.07.2004 έγινε αναστολή εργασιών, λόγω ανάκλησης της Οικοδομικής Άδειας και αλλαγής της μελέτης των στατικών. Οι εργασίες συνεχίστηκαν από τις 05.10.2005, αλλά στις 14.10.2005 διακόπηκαν και πάλι, λόγω δικαστικών διενέξεων του Δήμου με ιδιοκτήτες και κατοίκους του νησιού και λόγω υποβολής αίτησης ακύρωσης στην Επιτροπή Αναστολών του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η οποία απορρίφθηκε στις 19.09.2006. Κατόπιν αυτών, η Ανάδοχος εταιρία (6ος/2007) ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης λόγω αναστολής των εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, η οποία έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Το 2009 επικαιροποιήθηκε η Μελέτη για το έργο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με νέο προϋπολογισμό 2.647.853,12 €. Ο Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2009 και η δεύτερη σύμβαση υπογράφηκε στις 27.10.2009 με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 26.04.2011. Ωστόσο, στις 03.09.2010 διακόπηκαν οι εργασίες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και καθυστέρησης εξόφλησης των Λογαριασμών Πιστοποίησης.

Εντέλει, στις 09.05.2011 κατορθώθηκε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ποσού 1.400.000,00 € από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων μέσω της ΣΑΕ 048/6 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κατόπιν αυτού, στις 14.12.2011, εγκρίθηκε και η πίστωση 1.100.000,00 € από τη ΣΑΕΠ 117 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με Απόφαση του Περιφερειάρχη. Έτσι εξοφλήθηκαν ο 3ος, 4ος, 5ος και 6ος Λογαριασμός για το έργο, που ήταν σε εκκρεμότητα από το 2010, και προχώρησαν οι πληρωμές των επόμενων λογαριασμών.

Στη συνέχεια, λόγω αδυναμίας του Ο.Σ.Κ. να καταβάλει τη χρηματοδότηση (7ος/2013), ο Δήμος Αλοννήσου απηύθυνε αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.400.000,00 € από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε στις 08.01.2014.

Το έργο υλοποιήθηκε με επιβλέπουσα υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και οι εργασίες περατώθηκαν πλήρως στις 09.10.2015.