ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 32 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 20 ΕΡΓΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ!

Alonissos

Στον δρόμο της ανάπτυξης έχει εισέλθει δυναμικά η Αλόννησος μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αλοννήσου με επικεφαλής τον επί εννιαετία Δήμαρχο κ. Πέτρο Βαφίνη.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία (Ο.Χ.Ε. Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ), ο Δήμος Αλοννήσου υπέβαλε έγκαιρα έντυπο διαβούλευσης για την Ο.Χ.Ε. έπειτα από πολύμηνη προεργασία, διεκδικώντας 20 έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους  32.652.343,87 € περίπου που υπάγονται σε πέντε διαφορετικούς Στρατηγικούς Στόχους.

Πιο συγκεκριμένα, με σημείο αναφοράς τον Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ-1) για την Ενίσχυση της Εξωτερικής «Διασυνδεσιμότητας» και των Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων, ο Δήμος Αλοννήσου θα διεκδικήσει χρηματοδότηση για τρεις εξαιρετικά σημαντικές προτεινόμενες δράσεις. Το πρώτο έργο,  ύψους 10.800.000,00€, θα είναι η κατασκευή λιμένα στον όρμο Σπαρτίνες, το δεύτερο θα είναι η κατασκευή οδού προς όρμο Σπαρτίνες, με 2.276.896,56€  και το τρίτο θα είναι η αγορά πλοίου για τη δημιουργία διαδημοτικής συγκοινωνίας με προϋπολογισμό 3.000.000,00€.

Επτά επιπλέον αξιόλογες προτεινόμενες δράσεις περιγράφονται εκτενώς στο Δελτίο Υποβολής Προτεινόμενων Δράσεων του Δήμου  στην ενότητα του Στρατηγικού Στόχου (ΣΣ-2) για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και Προσβασιμότητας στους Αστικούς,  Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων. Το πρώτο έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση και ανάδειξη καλντεριμιού στον οικισμό Βότση Αλοννήσου με προϋπολογισμό  135.000,00€, το δεύτερο  στη διαμόρφωση κόμβου και ανάπλαση της περιοχής Δημαρχείου – Σχολείου στο Πατητήρι, ύψους 200.000,00€, το τρίτο έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση οδού από Αλώνια προς Βρυσίτσα με προϋπολογισμό  465.000,00€ και το τέταρτο έργο αφορά στη βελτίωση αγροτικής οδού από διασταύρωση Γέρακα προς Ισιώματα –Στενή Βάλα Αλοννήσου, ύψους 500.000,00€. Επίσης, το πέμπτο έργο σχετίζεται με τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού προς Μουρτερό με προϋπολογισμό, 300.000,00€, το έκτο έργο θα αφορά στη βελτίωση & ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Πατητηρίου – Γέρακας ύψους 2.000.000,00€ και το έβδομο έργο θα αποσκοπεί στην κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ των οικισμών Πατητηρίου και Βότση με  300.000,00€ προϋπολογισμό.

Στον Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ-3) για την Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων, υπάγονται έξι πολύ σημαντικές προτεινόμενες δράσεις του Δήμου Αλοννήσου. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, συστήματος τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού (SCADA) και εξωτερικών δικτύων μεταφοράς νερού Δήμου Αλοννήσου, ύψους 7.667.045,00 το δεύτερο, στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Βότση, Καλαμάκια και Πατητήρι με προϋπολογισμό 491.724,13€, το τρίτο έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμού της Παλιάς Αλοννήσου με 2.500.000,00€ και  το τέταρτο αναφέρεται στις εργασίες τοποθέτησης συμπληρωματικής επικάλυψης με μεμβράνη πολυαιθυλενίου του πυθμένα της λιμνοδεξαμενής Αλοννήσου, ύψους 741.000,00€. Επιπροσθέτως, το πέμπτο έργο αναλύεται στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης των οικισμών Καλαμάκια, Στενή Βάλα και Άγιος Πέτρος, προϋπολογισμού  800.000,00€ και τέλος το έκτο αφορά στην προμήθεια πλωτού πυροσβεστικού μέσου για 100.000€.

Στον Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ-4) για τον Εμπλουτισμό και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων, υπάγονται τρεις προτεινόμενες δράσεις. Η πρώτη θα αφορά στην  ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στην Αλόννησο (υποδομές, ανάδειξη, σήμανση, προβολή κλπ) με προϋπολογισμό 145.678,00€, η δεύτερη θα στοχεύει στην ανάπλαση παραθαλάσσιου μετώπου στον Ρουσούμ Γιαλό για 50.000,00€ και η τρίτη στην ανάπλαση παραθαλάσσιου μετώπου στον οικισμό Καλαμάκια με 80.000,00€.

Αναφορικά με τον Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ-8) για τη Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων, προτείνεται δράση για την προμήθεια ενός μικρού ασθενοφόρου οχήματος, με προϋπολογισμό 100.000,00€.

«Χωρίς να χαθεί ο ελάχιστος παραγωγικός χρόνος και διαθέτοντας άμεσα αντανακλαστικά και πλούσια αποθέματα εμπειρίας, ο Δήμος Αλοννήσου ετοίμασε και υπέβαλε έγκαιρα, τεκμηριωμένο και αναλυτικό Δελτίο Προτεινόμενων Δράσεων, η έγκριση των οποίων θα θέσει την Αλόννησο σε τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια λύνοντας ταυτόχρονα  πολλά καθημερινά προβλήματα των κατοίκων του τόπου», δήλωσε αναφορικά με το μεγαλόπνοο εγχείρημα ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης που εν συνεχεία ευχαρίστησε τα μέλη της ομάδας της νέας δημοτικής αρχής καθώς και το προσωπικό του Δήμου για την υπεράνθρωπη προσπάθεια.