ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Vafinis OOSA

Τη δυνατότητα να καταθέσει σημαντικές απόψεις σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης είχε ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης που προσκλήθηκε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αλοννήσου, ως έναν εκ των τεσσάρων Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίοι επιλέχθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στη Συνάντηση Εργασίας του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέθεσε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020».  Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και τη βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Λόγω της ύψιστης σημασίας που αποδίδεται στη συμβολή των Περιφερειών στη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου να αποδοθεί πιστότερα η πραγματικότητα της Ελληνικής Περιφέρειας, προβλέφθηκαν συνολικά τέσσερις συναντήσεις εργασίας με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ, εκπροσώπους Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και εκπροσώπους έγκριτων θεσμικών, παραγωγικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων φορέων. Ο Δήμαρχος Αλοννήσου είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει την τεχνογνωσία και εμπειρία του, ως δικαιούχος προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στη Συνάντηση Εργασίας που αφορούσε τη θεματική ενότητα «Διακυβέρνηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία». Στο πλαίσιο της συνάντησης στρογγυλής τραπέζης και παρουσία διεθνών αναλυτών και εκπροσώπων κορυφαίων εθνικών και παγκόσμιων οργανισμών και φορέων, ο κ. Βαφίνης, ως επικεφαλής ενός νησιωτικού Δήμου της Θεσσαλίας που διακρίνεται τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων και δράσεων στην Αλόννησο, επεκτάθηκε σε εύρος σχετικών θεμάτων. Ως ο εκπρόσωπος του μοναδικού νησιωτικού Δήμου της Θεσσαλίας και των Σποράδων που προσκλήθηκε να συμμετέχει στη συζήτηση, ο Δήμαρχος Αλοννήσου κατέδειξε την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που περιλαμβάνει και ένα υπολογίσιμο νησιωτικό κομμάτι, επεσήμανε την ανισότητα των μικρών νησιωτικών Δήμων της Ελλάδας και ειδικά των Σποράδων και αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί Δήμοι της Θεσσαλίας. Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε στους συμμετέχοντες η σειρά προτάσεων που κατέθεσε ο κ. Βαφίνης, προκειμένου οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα ΕΣΠΑ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Πιο συγκεκριμένα, παρέθεσε καίρια προβλήματα όπως η  υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών και η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ειδικά την περίοδο ωρίμανσης των έργων.

Την ίδια ημέρα νωρίτερα, προηγήθηκε η συμμετοχή του Δημάρχου Αλοννήσου σε προγραμματισμένη εποικοδομητική συζήτηση του ΟΟΣΑ που αφορούσε σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτινων πόρων. Αναλύθηκε εκτενώς από τον κ. Βαφίνη το πρόβλημα της ύδρευσης, της διάβρωσης των ακτών και της διαχείρισης υδάτινων πόρων της Αλοννήσου, όσο και γενικότερα άλλων νησιωτικών περιοχών. Τέθηκαν ζητήματα αγροτικής και περιβαλλοντικής φύσης και έγινε και εδώ λόγος για την ιδιομορφία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που περιλαμβάνει συνδυασμό ηπειρωτικών και νησιωτικών Δήμων, εστιάζοντας στις διαφορές και ιδιαιτερότητες των νησιωτικών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως κατατέθηκαν προτάσεις για βελτιώσεις την επόμενη προγραμματική περίοδο κατά αντιστοιχία των προβλημάτων, για να μπορούν να συμμετέχουν και μικροί νησιωτικοί δήμοι σε όλα τα έργα και τις προσκλήσεις, γεγονός που έγινε αποδεκτό με θέρμη από τους συνομιλητές. «Είναι εξόχως σημαντικό, πως ο Δήμος Αλόννησου και μέσα από αυτόν, γενικότερα οι Σποράδες και οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι απέκτησαν τη δική τους φωνή σε μία κορυφαία συνάντηση εργασίας που δύναται να καθορίσει τη μορφή της Εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, 2021 -2027. Η όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση και στις δύο εκδηλώσεις είχε επίκεντρο την ανάπτυξη μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητας του κατοίκου και  του επαγγελματία της Αλοννήσου και ευρύτερα των μικρών νησιωτικών Δήμων», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησης σχετικά με τη σημασία της ενεργής συμμετοχής του σε αυτή.