ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Προμήθεια και μεταφορά αυτοκινήτου μεταφοράς  νεκρών. Προϋπολογισμός 6.000 ευρώ. Έργο σε λειτουργία.