ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΑΝΩΝ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Προμήθεια και μεταφορά υδραυλικού καταστροφέα πρανών και αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ). Προϋπολογισμός 24.800 ευρώ. Έργο σε λειτουργία.