Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή κινητών συσκευών

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής κινητών συσκευών για την προβολή των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών τουριστικών πόρων της περιοχής του Δήμου. Προϋπολογισμός 54.950 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader.