Μικρά έργα που έχουν εκτελεστεί

Μικρά 'Εργα Αλόννησος

Επιπλέον των αναφερόμενων στην ιστοσελίδα, έχουν εκτελεστεί πάνω από 120 άλλα έργα που αφορούν αναπλάσεις – πλακοστρώσεις – τοιχίων αντιστήριξης  – προστατευτικά κιγκλιδώματα  – φωτιστικά σώματα – συντηρήσεις οδών- τσιμεντοστρώσεις – επισκευές λόγω θεομηνιών από χρηματοδοτήσεις  που εξασφαλίστηκαν από προγράμματα λειψυδρίας – θεομηνιών και επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους  άνω των 300.000 ευρώ.