ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΟΥ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ_

Κέντρο Κοινότητας Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 112.300 ευρώ. Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνει υποθέσεις ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έργο σε λειτουργία.