ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΟ ΓΙΑΛΙΑ ΕΩΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΓΙΑΛΙΑ ΕΩΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ)

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Γιάλια έως Προφήτη Ηλία. Προϋπολογισμός 71.000 ευρώ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.