Κατασκευή τριών παιδικών χαρών

Κατασκευή τριών παιδικών χαρών, όπισθεν Αστυνομίας, Αγία Παρασκευή, Βότση. Προϋπολογισμός 80.000 ευρώ. Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο. Έργο που έχει ολοκληρωθεί.