Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου

Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου (χώροι υγιεινής,  αποδυτήρια αποθήκες, κλπ). Προϋπολογισμός 303.552 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».