Εύστοχη πρωτοβουλία και επίκαιρο αίτημα του Δήμου Αλοννήσου για το Ελληνικό Κτηματολόγιο

κτηματολόγιο

Σημαντική και εύστοχή πρωτοβουλία ανέλαβε η Δημοτική Αρχή Αλοννήσου σχετικά με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά στα στενά χρονικά περιθώρια για την εμπρόθεσμη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου Αλοννήσου. Από τις 11 Νοεμβρίου 2020, απεστάλη επιστολή του Δημάρχου Αλοννήσου κ Πέτρου Βαφίνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, κοινοποιούμενης στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, κ. Δημήτρη Σταθάκη.

Σύμφωνα με την επιστολή του κυρίου Βαφίνη, Ο Δήμος Αλοννήσου αποτέλεσε μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα στην οποία ξεκίνησε η πιλοτική κτηματογράφηση. Όπως όμως έχει αποδειχθεί, υπήρξε μεγάλος αριθμός αστοχιών όπως, αναντιστοιχία ΚΑΕΚ με όνομα ιδιοκτήτη, λάθη στις διαστάσεις και τα όρια των ακινήτων, εκτίμηση μεγάλου αριθμού ακινήτων ως δασικών λόγω έλλειψης κυρωμένων δασικών χαρτών, αναντιστοιχία πραγματικής θέσης ακινήτων με θέση στο Κτηματολόγιο, λανθασμένες καταγραφές αγροτικών οδών, μονοπατιών και ρεμάτων, λάθη που με στοιχεία προσδιορίζονται στο 75% με 80% των εγγραφών. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η μη ολοκλήρωση των κυρώσεων των Δασικών χαρτών που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί του Κτηματολογίου. Ο Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με τη Κτηματολόγιο Α.Ε έχει συμβάλλει σημαντικά για την διόρθωση μέρους των αστοχιών, (περίοδος 2009- 2010). Επίσης, η επιστολή αναφέρει πως πρόκειται να ξεκινήσει και πάλι συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ελληνικού Κτηματολογίου, προκειμένου να γίνουν διορθώσεις που επιτρέπονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξωδικαστικά. Ωστόσο, σημειώνεται πως υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις που θα πρέπει η διόρθωση της πρώτης εγγραφής να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31-12-2020 και για τις περιπτώσεις αυτές, θα ήταν σημαντικό να εξετάσει το Υπουργείο την απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις που απαιτούν μέχρι σήμερα Δικαστική διόρθωση, προκειμένου οι δημότες να ελαφρυνθούν οικονομικά.
Μέσω της ίδιας επιστολής, ο Δήμαρχος ζητά από τον κ. Υπουργό παράταση της προθεσμίας αυτής, λόγω συνδρομής εξαιρετικών λόγων και επείγουσας περίπτωσης, ώστε να καταστεί εφικτό σε όσους πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πρόβληματα να είναι εμπρόθεσμοι. Οι ειδικότεροι λόγοι αφορούν κυρίως στην πανδημία Covid-19 και την εξ’αυτού αδυναμία μετακίνησης, συλλογής στοιχείων, επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και ανάθεσης εντολής χειρισμού της σχετικής δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο. Παραλλήλως, ειδικά για την Αλόννησο, το προαναφερόμενο πρόβλημα επιτείνεται λόγω της γεωγραφικής θέσεως του νησιού μας, της έλλειψης τακτικής συγκοινωνίας και σύνδεσης με τη χερσαία χώρα και της περιορισμένης, τουλάχιστον μέχρι 30-11-2020, δυνατότητας πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Κτηματολογικού Γραφείου, που εδρεύει στη Σκόπελο και του αρμοδίου Πρωτοδικείου που εδρεύει στο Βόλο, ενώ στο νησί δεν εδρεύει ούτε δικηγόρος, ούτε συμβολαιογράφος. Ο Δήμαρχος μέσα από την επιστολή επισημαίνει πως οι προαναφερόμενοι λόγοι, σε συνδυασμό με την πληθώρα εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών που έχουν ανακύψει, καθιστούν αναγκαία την εύλογη παράταση της προθεσμίας, διαφορετικά κινδυνεύουν να χαθούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα ακίνητης περιουσίας στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Αλοννήσου. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική επιστολή του Δημάρχου Αλοννήσου προωθήθηκε εν συνεχεία και στο σύνολο των Δήμων της χώρας έτσι ώστε όποιοι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στις περιοχές ευθύνης των Δήμων τους, να αιτηθούν και αυτοί με την σειρά τους την παράταση από τον αρμόδιο Υπουργό και το αίτημα να καταστεί συλλογικό. Παράλληλα, ο Δήμαρχος επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για το συγκεκριμένο αίτημα που μάλιστα έτυχε θερμής αποδοχής από πλήθος Δημάρχων, που όπως φαίνεται βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες ή παρεμφερείς συνθήκες.