ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών  στις παραλίες Μηλιά και Γλυφά του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 119.536 ευρώ. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και αφορά στη δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ. Έργο σε εξέλιξη.