ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών  στις παραλίες Μηλιά και Γλυφά του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 119.536 ευρώ. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και αφορά στη δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ. Έργο σε εξέλιξη.