ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΟ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ)

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Προφήτη Ηλία έως Γεωργικό Συνεταιρισμό. Προϋπολογισμός 144.000 ευρώ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.