ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012 & ΣΑΤΑ 2013
Έτος υλοποίησης: 2015