Έργα για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Πατητήρι

Κατολισθήσεις_Αλόννησος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 54.770,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2012
Έτος υλοποίησης: 2013 – 2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΘΕΡΑΣ» ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 85.500,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2013, ΣΑΤΑ 2014, ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09
Έτος υλοποίησης: 2015