Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο Αλοννήσου

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Αλοννήσου για την αναβάθμιση της καθαριότητας, της αισθητικής του νησιού, αλλά και της αξιοποίησης των πόρων από το Πράσινο Ταμείο, έπειτα κι από την ολοκλήρωση της προμήθειας των νέων πράσινων κάδων, προχώρησε στην εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων σε πέντε (5) κεντρικά σημεία του νησιού.

Το έργο συνολικού κόστους 202.803,24€ χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 162.242,59€ και με το ποσό των 40.560,65€ από έσοδα του Δήμου Αλοννήσου.

 Ένας βυθιζόμενος κάδος, που συγκεντρώνει τα απορρίμματα κάτω από το έδαφος, υπολογίζεται ότι αντικαθιστά κατά μέσο όρο 5 συμβατικούς υπέργειους.

Οι βυθιζόμενοι κάδοι, οι οποίοι φέρουν δύο επίγειους δέκτες, έναν με πράσινη σήμανση για σύμμεικτα απορρίμματα και έναν με μπλε σήμανση για ανακυκλώσιμες συσκευασίες, τοποθετήθηκαν στα κάτωθι σημεία:

Στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας Αλοννήσου( Παλιό χωριό) στις θέσεις:

  1. Κάτω Αλώνια
  2. Έναντι Δημοτικού Πάρκινγκ
  3. Έναντι αλσυλλίου

Στο Πατητήρι:

  1.  Θέση Κάβος
  2. Δημοτικό Πάρκινγκ  

Οι βυθιζόμενοι κάδοι λειτουργούν ως πράσινα σημεία, τα οποία, σε συνδυασμό με τη νέα δράση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το Πράσινο Σημείο για την ανακύκλωση, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην καθαρότητα των συλλεγόμενων υλικών και στον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης, δήλωσε ότι «τα συστήματα βυθιζόμενων κάδων θα συμβάλλουν στη γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης και παράλληλα, θα επιτευχθεί  η αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών.

Καλούμε του επαγγελματίες και τους επισκέπτες του νησιού να υιοθετήσουν την προσπάθεια αυτή και να μην ρίχνουν απορρίμματα εκτός των κάδων, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός».

Τέλος ο Δήμαρχος τόνισε ότι, «οι νέοι «έξυπνοι» υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων θα αλλάξουν πλήρως το σύστημα αποκομιδής και θα προσδώσουν μια νέα αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Αλοννήσου. Στόχος του Δήμου είναι να αξιοποιήσει κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο έτσι ώστε να υπογειοποιηθούν οι κάδοι απορριμμάτων σε όλο το νησί».