ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ
Έτος υλοποίησης: 2013