Έργο «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου»

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου

Προϋπολογισμός: 1.526.000,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 17.09.2014

Χρόνος Αποπεράτωσης: Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Το έργο αφορούσε στην επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου και περιέλαβε: (α) την προσθήκη κατ’ επέκταση Κ1 (στο υφιστάμενο κτίριο) ανεξάρτητου ισόγειου κτιρίου, με χρήσεις αρχείου, γραμματείας και ιατρείου, (β) την κατασκευή νέου διώροφου σχολικού κτιρίου (Κ2) με χρήση βοηθητικών χώρων στο υπόγειο, Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, WC και αποθηκών στο ισόγειο και χώρους αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και WC στον όροφο, (γ) προσθήκη κατ’ επέκταση (Κτίριο Ι) στο υφιστάμενο κτίριο, ισόγειου κτιρίου με χρήσεις αιθουσών διδασκαλίας και μικρού γραφείου. Η συνολική επιφάνεια των νέων χώρων είναι 1.675τ.μ.

Η Οριστική Μελέτη για το έργο, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αδειοδοτήσεις καθώς και την έγκριση του Κτιριολογικού Προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013», στο οποίο είχε ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου το 2012, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, απαιτήθηκε η παροχή υποστήριξης για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το έργο, η οποία ανατέθηκε σε ιδιώτη μελετητή έναντι του ποσού των 23.200,00 €.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.