ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Προμήθεια ενός καινούργιου JCB – φορτωτή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αλοννήσου.  Προϋπολογισμός 120.900 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Έργο σε εξέλιξη.