ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BLUEMED ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ

Αλόννησος-Βαφίνης

Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα στις 16 Οκτωβρίου, ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «BLUEMED» που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Αλοννήσου. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, αναλύθηκαν οι διαστάσεις του σημαντικού αυτού έργου, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg Med» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανοίγει νέες προοπτικές αποσκοπώντας στην προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού αποθέματος του βυθού της Μεσογείου μέσα από την ανάπτυξη του παραθαλάσσιου καταδυτικού Τουρισμού. «Ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες. Άλλωστε η περιφρούρηση του φυσικού μας πλούτου και η προώθηση της αειφορίας είναι στοιχεία Πολιτισμού ενώ αποτελούν, ταυτόχρονα, τα βασικά συστατικά κάθε σύγχρονου Τουριστικού προϊόντος», τόνισε ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης που απηύθυνε χαιρετισμό στην εποικοδομητική ημερίδα.