Ο Δήμος Αλοννήσου δυναμικά στο Δίκτυο Μπλε Δήμων

ΒΑΦΙΝΗΣ - ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

Στοχευμένη ήταν η συμμετοχή του Δημάρχου Αλοννήσου Πέτρου Βαφίνη στη δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Μπλε Δήμων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου στην Κ.Ε.Δ.Ε. με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης.
Σημειώνεται πως ο Δήμος Αλοννήσου, που προχώρησε στην απόκτηση σταθμού στο αλιευτικό καταφύγιο Βότση, αποτελεί το πρώτο νησί των Σποράδων το οποίο προσχωρεί στο Δίκτυο Μπλε Δήμων.
Σκοπός του δικτύου είναι η ανακύκλωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη τη συμμετοχή του Δήμου Αλοννήσου σε αυτό, καθώς ανήκει στο μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και έχει αναπτύξει σειρά πρωτοποριακών περιβαλλοντικών δράσεων τα τελευταία χρόνια.
Στη συνάντηση των Δημάρχων του Δικτύου που οργανώθηκε από την Aegean Rebreath σε συνεργασία με την Επιτροπή Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της Κ.Ε.Δ.Ε, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος και 22 δήμαρχοι.
Στο πλαίσιο της εξαιρετικά χρήσιμης συνάντησης τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με τα θαλάσσια απορρίμματα και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχετικών προσπαθειών από την κεντρική διοίκηση. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στη σημαντική δραστηριότητα του δικτύου και το αποτελεσματικό πλαίσιο δράσεων που έχει αναπτυχθεί. Ευρεία αποδοχή είχε η τοποθέτηση του Δημάρχου Αλοννήσου που μεταξύ άλλων τόνισε πως «θα πρέπει ο καθαρισμός των ακτών καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων στο βυθό και ιδιαίτερα των αλιευτικών εργαλείων (πχ δίχτυα, παραγάδια κλπ) να μην στηρίζεται μόνο στις δράσεις εθελοντικών οργανώσεων που υλοποιούνται μία ή δύο φορές τον χρόνο. Είναι επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί χρηματοδότηση, ώστε η συλλογή όλων αυτών των απορριμμάτων να είναι διαρκής και προγραμματισμένη. Όσον αφορά στην Αλόννησο, ο Δήμαρχος διευκρίνισε πως τα απορρίμματα αυτά ως επί τον πλείστον είναι ανακυκλώσιμα και μάλιστα πως θα πρέπει να γίνεται λόγος για το σύνολο των ακτών και ειδικά αυτών που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες παραλίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των νησιών του Θαλασσίου Πάρκου, ενώ κατέληξε πως «το ζήτημα είναι πλέον πολύ σοβαρό και για τον λόγο αυτό ό,τι μέτρα λαμβάνονται για τη στεριά, στον ίδιο βαθμό θα πρέπει να λαμβάνονται και για τη θάλασσα».
Στο τέλος της συνεδρίασης, τα μέλη του Δικτύου αποφάσισαν τη συλλογή προτάσεων για τα τρία αρμόδια υπουργεία (Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), οι οποίες θα κατατεθούν σε δια ζώσης συναντήσεις με τους αρμόδιους υφυπουργούς.