Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή  του Δάσους  του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 44.100 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader.