ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ – Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ – Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Έτος υλοποίησης: 2012