ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΒΟΤΣΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ)

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΒΟΤΣΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ)
Έτος υλοποίησης: 2013