Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Alonissos Beach_2

Νέο σημείο αναφοράς στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και των Τουριστών της Αλοννήσου, δημιουργεί η πρόσφατη ένταξη του Δήμου Αλοννήσου σε πρόγραμμα διαμόρφωσης δύο παραλιών ώστε να είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ, μέσα από την Πράξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλασσίων Προορισμών στις Παραλίες Μηλιά και Γλύφα του Δήμου Αλοννήσου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Διαθέτοντας «γρήγορα αντανακλαστικά», ο Δήμος Αλοννήσου διεκδίκησε και διασφάλισε τη συμμετοχή του στο πρωτοποριακό πρόγραμμα με προϋπολογισμό και συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 119.536,00 ευρώ, του οποίου, πέραν της καταλληλότητας των παραλιών ή άλλων παραγόντων, κριτήριο επιλογής ήταν και η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων όπως προέκυπτε από την ημερομηνία υποβολής φακέλου με αριθμό πρωτοκόλλου για τη χρηματοδότηση του έργου που αφορά σειρά εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και δράσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω για τις δύο παραλίες του νησιού:
(α) Δύο μη μόνιμες συναρμολογούμενες διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα (μία διάταξη για κάθε προτεινόμενη παραλία). (β) Δημιουργία δύο (τουλάχιστον) χώρων στάθμευσης ΑμΕΑ (ένας χώρος για κάθε παραλία) με τις απαιτούμενες διαστάσεις. (γ) Ξύλινοι διάδρομοι κατάλληλου μήκους, οι οποίοι θα ενώνουν τις υποδομές μεταξύ τους και θα έχουν το απαραίτητο πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη μετακίνηση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα αποτελούνται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,50μ. για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευσή τους. (δ) Δύο μη μόνιμα αποδυτήρια ΑμΕΑ (με ντουζιέρες), ένα για καθεμιά από τις δύο παραλίες. (ε) Δύο χώρους σκίασης (ένας για κάθε παραλία) με εμβαδόν τουλάχιστον 6,50τ.μ. ο καθένας. (στ) Δύο χημικές/οικολογικές τουαλέτες για ΑμΕΑ (μία διάταξη για κάθε προτεινόμενη παραλία). (ζ) Δύο συστήματα ασφάλειας – συναγερμού (ένα για κάθε προτεινόμενη παραλία). (η) Πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες σήμανσης. (θ) Ψηφιακή εφαρμογή για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ. (ι) Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού για την Πράξη.
«Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό στις ανάγκες του συνανθρώπου μας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βελτίωση των όρων διαβίωσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ώστε τόσο οι κάτοικοι του όμορφου νησιού μας, όσο και οι Τουρίστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα δώρα της φύσης», δηλώνει ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης για το σημαντικό αυτό έργο που εντάσσεται στη δέσμη πρωτοποριακών δράσεων και μέτρων του Δήμου με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου και που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και άλλες ενέργειες που κατά καιρούς έχουν ευοδωθεί, όπως η συρρίκνωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Εμβαθύνοντας, η προέκταση των ωφελειών της συγκεκριμένης δράσης αφορούν και στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα νέο Τουριστικό «προϊόν», όπως άλλωστε τονίζεται και στην περιγραφή του αντικειμένου του προγράμματος ΕΣΠΑ που καταλήγει πως στόχος είναι «η άρση περιθωριοποίησης των ΑμΕΑ αλλά και η ενίσχυση των επισκέψεων σε περιοχές που αποτελούν πόλο έλξης στο Δήμο Αλοννήσου». Σύμφωνα μάλιστα και με το Σύνδεσμο Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, η αγορά του Προσβάσιμου Τουρισμού αναπτύσσεται ραγδαίως, καθώς εκτιμάται πως μόνο στην Μεγάλη Βρετανία, 11 εκατομμύρια Βρετανοί με κινησιακά πρoβλήματα και αναπηρίες ταξιδεύουν με υψηλή συχνότητα και διαθέτουν αγοραστική δύναμη, άνω των 250 δισεκατομμυρίων Λιρών.