Ενίσχυση της στελέχωσης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Ενίσχυση της στελέχωσης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με δύο επιπλέον θέσεις μονίμου προσωπικού και μονιμοποιήση της υφιστάμενης. Χρηματοδότηση από Υπουργείο Εσωτερικών.