Διαπλάτυνση Περιφερειακής οδού προς Γέρακα

Διαπλάτυνση Περιφερειακής οδού προς Γέρακα και τοποθέτηση  προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. Προϋπολογισμός 250.000 ευρώ. Έργο σε εξέλιξη.