Έργο «Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές»

Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές

Προϋπολογισμός: 405.000,00 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013

Ημερομηνία Ένταξης: 17.03.2014

Χρόνος Αποπεράτωσης: 2016

Το έργο περιέλαβε την ανάπλαση και βελτίωση του προϋπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου και παράλληλα τη δημιουργία υποδομών στίβου για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, έγιναν εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γηπέδου με τελικές διαστάσεις 64μ. Χ 90μ., ώστε να είναι λειτουργικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και σε αγώνες ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, τοποθετήθηκε συνθετικός χλοοτάπητας, κατασκευάστηκαν υποδομές στίβου μήκους 135μ. και τοποθετήθηκε ταρτάν, ενώ κατασκευάστηκαν και τα απαραίτητα τεχνικά έργα αποστράγγεισης και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Η Οριστική Μελέτη για το έργο, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 – 2013», στο οποίο είχε ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου το 2012, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία, ως Φορέας Υλοποίησης, ανέλαβε τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου.