ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2009, ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012, ΣΑΤΑ 2013, ΣΑΤΑ 2014 & ΣΑΤΑ 2015
Έτος υλοποίησης: 2016