ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ
Έτος υλοποίησης: 2017