ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ
Έτος υλοποίησης: 2017