ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «70 ΑΒΡΑΓΙΕΣ» ΚΑΙ «ΤΣΟΛΙΑ ΛΑΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις «Εβδομήντα  Αβραγιές» και «Τσολιά Λάκα» του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 148.800 ευρώ. Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών – «Λειψυδρία». Το έργο έχει ολοκληρωθεί.