Αντικατάσταση σχαρών ομβρίων υδατών

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Αντικατάσταση σχαρών ομβρίων υδατών. Προυπολογισμός 24.800 ευρω. Έργο που έχει ολοκληρωθεί.