Έργο στο Κτίριο του Δημοτικού Σφαγείου

ΣΦΑΓΕΙΑ_ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 29.000,00 €
Χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τακτικά Έσοδα του Δήμου
Έτος υλοποίησης: 2012

Το παραπάνω έργο, μαζί από μια σειρά μελετών απαιτήθηκε ώστε να εκδοθεί η Οριστική Άδεια λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.

Οι μελέτες που απαιτήθηκαν ήταν :

4.1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 2.091,00 € / Χρηματοδότηση: ΥΠ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦ./ΕΚΣΥΓΧ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ.

4.2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € / Χρηματοδότηση: ΥΠ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦ./ΕΚΣΥΓΧ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ.

4.3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € / Χρηματοδότηση: ΥΠ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦ./ΕΚΣΥΓΧ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ.

4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € / Χρηματοδότηση: ΥΠ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦ./ΕΚΣΥΓΧ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ.

Η Οριστική Άδεια λειτουργίας εκδόθηκε στις 11.12.2013 με ετήσια δυναμικότητα 30τόνους κρέατος από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.