Έργο σε δημοτικό κτίριο

Δημοτικό-κτίριο-Αλόννησος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Ε.Π.
Προϋπολογισμός: 16.698,34 €
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣΔΔΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΩΝ
Έτος υλοποίησης: 2013 – 2014