ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ
Έτος υλοποίησης: 2013