Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή  του Δάσους  του Δήμου Αλοννήσου. Προϋπολογισμός 44.100 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader.