Κατασκευή στάσεων λεωφορείων

Έργα-Δημαρχος-Αλοννήσου-Βαφίνης

Κατασκευή στάσεων λεωφορείων. Προϋπολογισμός 20.000 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».