Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου

Βελτίωση γηπέδου και κατασκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Κοπρισιές

Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων του χώρου του γηπέδου (χώροι υγιεινής,  αποδυτήρια αποθήκες, κλπ). Προϋπολογισμός 303.552 ευρώ. Έργο που έχει κατατεθεί και αναμένεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».